Facebook Ailesi

Custom Search

6 Ağustos 2018 Pazartesi

Öner Döşer 6-12 Ağustos 2018 Haftaya Bakış


1999 TUTULMASININ TEKRARI


Tutulmalar belli zaman aralıklarıyla tekrarlarlar; aynı Zodyak derecesinde gerçekleşirler. Tutulmaların bir döngüsü, bir serisi olduğu ilk MS 10. yüzyılda Yunanlı Suidas tarafından keşfedildi. Bu serilere Saros Serileri veya Döngüleri adı verildi. Saros tekrar eden, kendisini tekrarlayan manasındadır. 11 Ağustos 2018 tarihinde 18 derece Aslan’da gerçekleşecek güneş tutulması 1999 yılında da yine 18 derece Aslan’da gerçekleşmişti. Dolayısı ile tutulmanın genel karakteri olarak benzerlik taşıyor. Ama tabii tıpa tıp aynı durumların ortaya çıkacağını ve aynı olayların oluşacağını söyleyemeyiz, çünkü diğer gezegenlerin bulundukları Zodyak pozisyonları ve açıları farklı, her 19 yıllık döngüde olduğu gibi…

1961, 1980, 1999 yıllarında neler yaşadınız?


11 Ağustos tarihinde yaşadığımız bu tutulma 19 yıllık periyodlarla geri giderek belirttiğimiz yıllarda yine 10-11 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu tarihlerde yaşadığımız olaylar, durumlar, tıpa tıp aynı olmasa da bir ölçüde benzerlik taşıyor olabilir. Bu yüzden geri dönüp düşünün, o tarihlerde hayatınızda nasıl gelişmeler yaşadığınız? 1999 yılı denilince akla ilk önce deprem geliyor tabii, ama sadece depremle ilgili değil, yıl genelini, özellikle Ağustos ayı ve sonrasındaki 6 aylık dönemi düşünün. Pozitif veya negatif, ne türde durumlarla ve olaylarla karşılaşmıştınız? Böylelikle önümüzdeki altı aylık dönem hakkında genel de olsa fikriniz olur.


Haritanızda nereye denk geliyor?


Eğer Yükselen burcunuzu biliyorsanız, Aslan burcundaki bu tutulmanın haritanızın hangi evine (alanına) denk geldiğini de tahmin edebilirsiniz. Yükselen burcunuzdan itibaren burçları teker teker sayarsanız, Aslan burcunun denk geldiği ev sizin tutulmadan etki aldığınız hayat alanını anlatır. Örneğin Yükselen burcunuz Akrep ise tutulma 10.evinizi etkileyecek demektir. Bu da iş hayatınızın, önemli kişilerle ilişkilerinizin, hedeflerinizin ve geleceğe yönelik projelerinizin etkileneceğini gösterir. Örneğin Yükselen burcunuz Kova ise tutulma 7.evinizi etkileyecek demektir. Bu da ikili ilişkilerinizin, bire bir diyaloglarınızın ve anlaşmalarınızın, davalarınızın ve duruşmalarınızın, eşinizle ilgili şeylerin etkileneceğini gösterir. Bu konuda detaylı bilgi paylaştığım videomu izleyerek ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=bQ26LT0wtVk
Öngörü aracı olarak tutulmalar

Tutulmalar her zaman çok önemli bir öngörü aracı oldular. Tutulmaların, toplumları etkileyen sosyal çalkantılar, felaketler, savaşlar, tahta çıkma zamanları gibi önemli dünyevi olayların öncesinde meydana gelmiş olmaları dikkat çekicidir. Önemli keşif zamanlarının da tutulma dönemleriyle çakışması ilginçtir. Kişisel haritalarda tutulmaların denk düştüğü alanlar, kavuşum veya açı yaptığı gezegenler, aradaki açının nasıl olduğu gibi faktörler, takip eden altı aylık süreç hakkında öngörü sahibi olmanızda yardımcı olacaktır.

Güneş tutulmasının önemi


Güneş tutulması esnasında Ay ve Güneş aynı burçtadır. Işıklar aynı burçta olduğunda aynı temalar üzerinde daha fazla vurgu yaparlar. Bu yüzden bu burcun temsil ettiği konular o dönemde daha baskın olacaktır. Bir güneş tutulması süper bir yeni ay gibidir. Yeni tohumlar ekmek yeni temeller atmak, yeni projelere girmek ve yeni deneyimlere atılmak için gereklidir. Ve daha hızlı gelişmeler beklenir.

Güç sahibi kişiler ve yöneticiler ön plana çıkıyor!


Tutulmanın gerçekleştiği burç değişim nasıl ve hangi hayat alanlarında olacağını işaret eder. Bu burcun temsil ettiği kişiler bu dönemde en çok etkilenecek olanlardır. Aslan burcu liderler, yöneticiler, güç sahibi kişilerle ilişkilendirilir. Stresli güneş tutulmaları lider pozisyonundaki kişiler için pozisyon kaybı ya da gözden düşme riskini de beraberinde getirebilir. Ya da tam tersine, büyük başarılara imza atılabilir. Güneş tutulması ülkeleri ve global anlamda etkili olan liderleri etkileyen ve hareketlendiren, yeni tohumların atılması, yeni projelerin ortaya konulması, yeni gelişmelerin oluşması zamanlarıyla örtüşür.

Zamanımızın en popüler astrologlarından Regulus ödüllü İngiliz astrolog Deborah Houlding’e göre Aslan burcunda tutulmalar krallık, asiller ve 'kaliteli kişiler' için ölüm ya da şanssızlık getirir. Eski yapılar, saraylar ve kiliseler harap olur ya da yıkılır; rahipler arasında bölünme, kasabaların işgali, atlarda ve tahılda azalma görülür (İtalya, Sicilya, Roma ve Türkiye bu burçla ilişkilendirilir). Houlding’e göre ateş burçlarındaki tutulmalar tanınmış kişilerin ölümünü, uyumsuzlukları, savaşları ve yangınları işaret eder.

Sansasyonel ve sıcak olaylar


Aslan burcu ateş elementi burçlardan biridir ve ateş elementinde tutulmalar savaşlar ya da kargaşalarla ilgilidir. Eski astrologlara göre ateş elementinde tutulmalar sansasyon olayları ortaya çıkartabilir. İnsanlar arasında daha sıcak ve sıkı ve zorlu ilişkiler ortaya çıkabilir. Ateş elementi tutulması yağışların az olduğu ateşli doğada olaylarının arttığı mesela yangınlar ve orduların daha fazla harekete geçtiği tutulmadır. Önemli büyük kişilerin ölümleri veya hapsedilmeleri dini alanda yargılamalar ve özellikle yöneticilerin zarar görmesi söz konusu olabilir.

İngiliz astrologlar H.S.Green ve Raphael’e göre ateş elementinde tutulmalar şu konulara işaret eder: “Sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara, kargaşalara, savaşlara işaret edebilir. Önemli büyük kişilerin ölümleri veya hapsedilmeleri dini alanda yargılamalar ve özellikle yöneticilerin zarar görmesi söz konusu olabilir. İnsanlar arasında çok fazla anlaşmazlık ve sürtüşme olur.

Medya ve yayın kuruluşları


Tutulmanın yöneticisi, genel olarak tutulmanın gerçekleştiği burcunun yöneticisidir. Bu gezegen tutulmanın ne yönde etkileri olacağını ifade etmesi anlamında çok önemlidir. Tutulmanın yöneticisi olan bu gezegen hangi kişileri veya grupları veya meslekleri temsil ediyorsa tutulmadan en çok bu kişiler etkilenecektir. Önceki paragraflarda belirttiğimiz gibi Aslan burcunun yöneticisi Güneş yönetici figürlerini, toplumda öne çıkan kişileri, aktörleri, şov dünyasındaki kişileri, güçlü erkek figürlerini, baba ve koca figürlerini etkiler.

Eğer tutulmaya 3 derece yakınlıkta bir gezegen varsa bu gezegen tutulmanın müşterek yöneticisi olur. Yakınlıkta derken kastedilen kavuşum ya da karşıt açıdır. Tutulmaya 3 derece toleransla kavuşum ya da karşıt yapan bu gezegen tutulmanın yöneticisine üstün olarak ta kabul edilebilir. Tutulma derecesine 4 derece toleransla kavuşum yapan Merkür, yine 4 derece toleransla kare açı yapan Jüpiter var. Bunlardan Merkür daha öncelikli, zira kavuşum daima kare açıdan üstündür. Dolayısı ile tutulmanın müşterek yöneticisi Merkür’dür. Bu da bize iletişimle ilgili konuların, sözler ve yazıların, karşılıklı tartışma ve fikir alışverişlerinin, entelektüel konuların vurgu kazanacağı bir tutulma olacağını gösteriyor. Medya ve yayın kuruluşları da tutulmadan etki alan alanlar ve yazarlar, medya çalışanları, gazeteciler, sunucular, röportajcılar, habercileri, nakliye ve taşımacılık işleriyle uğraşanlar, iletişim alanında yer alan kişiler de tutulmadan etkilenen grup içerisinde yer alıyor.

Yapamayacağınız şeylere söz vermeyin!


Tutulmanın müşterek yöneticisi Merkür’ün Jüpiter ile dik açısı bu tutulmaya damgasını vuruyor dersek yanılmış olmayız. Merkür-Jüpiter karesinin çok etkili olması, fikir ve görüş alışverişlerinin fazla olacağını gösteriyor. Tabi aradaki kare açı aşırılığı ifade ettiğinden, abartılı fikirler ya da bilgi bolluğu ortaya çıkarıyor.

Merkür-Jüpiter arasındaki kare açı fazla iyimser bir düşünce haline kapılmamıza sebep olabilir. Zaten Merkür de Retro olduğu için aslında altından kalkamayacağımız işlere girişebiliriz. Yapamayacağımız işlere taahhüt verebiliriz. Aşırı yere dağılabilir, başladığımız işi bitiremeyebiliriz. Bu açı abartma ve aşırıya kaçma eğilimi getirir. Diğer bir yönüyle bu açının unutkanlık, ayrıntılara aldırış etmeme, gelişigüzel düşünme ve dağılma, özensiz ve sistemsiz işler yapma gibi davranışları tetiklediğini de unutmamalı!

Gereksiz sözler sarf etme, patavatsızlık


Retro Merkür’ün Jüpiter ile kare açısı tutulma civarındaki günlerde yanlış değerlendirme yapma, gereksiz sözler sarf etme, patavatsızca konuşma, 

Kibirden kaçının!


Tutulma Aslan burcunda gerçekleşeceğine göre bu burcun gölge yönlerine çekilebiliriz. Aslan burcunun gölgesinde kendini büyükseme, kibir, ben en iyisini bilirim ya da en iyisine layığım tarzında tavırlar vardır. Merkür-Jüpiter arasındaki uyumsuz açılarda da bu risk mevcuttur. Merkür zaten Retro olduğu için kendini yanlış ifade etme veya fazla böbürleniyor gözükme riski mevcuttur. Bu açının etkili olduğu haftada kibirli sözlerden ve tavırlardan kaçınmamız isabetli olur. Ya da en azından böyle gözükebileceğimizin farkında olalım ve biraz daha alttan alalım ya da karşımızdaki kişilerin de başarısını vurgulayalım, takdir edelim!

Önyargılı sözlerden kaçının!


Tutulma esnasında etkili olan Merkür-Jüpiter karesi hata arama, önyargılı olma, başka insanlar hakkında çabuk karara varma ve muhtemelen de bu açıdan hata yapma riskini arttırıyor. Önyargılı düşünmekten kendimizi alıkoyamayabiliriz. Ama en azından bunu dile getirmeyebiliriz. Emin olmadığımız konularda başkaları hakkında olumsuz görüş belirtmekten, dedikodudan, gıybetten uzak durabiliriz.

Sağlık açısından nelere dikkat etmeli?


Tutulma Aslan burcunda gerçekleştiğine göre, Aslan burcunun yönettiği vücut bölgeleri hassas olacak demektir. Bu burç vücutta uzuv olarak kalp, sırt, atardamarlar, kan dolaşımı, diyaframı yönetir. Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflardaki tüm hastalıklar, sırt ağrısı, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar ve hastalıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma Aslan burcu ile ilişkilendirilir.

Ateş elementindeki bu tutulma ateşli hastalıklara, yanıklara, susuz bırakan kuru nitelikte hastalıklara da açık olduğumuz bir zaman dilimine işaret ediyor.

Tutulma Merkür ile birleştiğinden, sinir sistemimiz de bu tutulmadan güçlü etki alıyor. Merkür’ün zarar görmesi zihinsel ve sinirsel bozukluklara, solunumla ilgili sorunlara, konuşma bozukluklarına, bazen de hormonlarla ilgili sorunlara da sebep olur.

İlişkiler açısından olumlu ve olumsuz zamanlar


Bu hafta Venüs’ün Mars ile uyumlu, Satürn ile uyumsuz açısı kesinleşiyor. Dolayısı ile bu haftayı ilişkiler açısından ikiye bölebiliriz: Haftanın ilk iki gününde daha rahat, olumlu, uzlaşmacı, haftanın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise rahatsız, olumsuz, uyumsuz olarak değerlendirebiliriz.

Venüs-Mars üçgeni ikili ilişkiler açısından en olumlu açılardan biridir. Karşı cinslerin bir araya gelmesi konusundaki rahatlığı, uyumu ve anlaşmayı anlatır. Bu açının kesinleşmesinden önceki iki günü, Pazartesi ve Salı günlerini ilişkilerde yeni adımlar açısından iyi değerlendirebiliriz. Bu bağlamda Salı günü özellikle daha yapıcı gelişmelere açık gözüküyor. Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler açısından denge sağlama ve karşılıklı destekleşme yönünde olumlu etkiler almaya başlıyoruz!

İlişkilerde engeller, uzaklaşmalar, soğumalar


Tutulma esnasında etkili olan Venüs-Satürn karesi ilişkiler açısından zorlu bir zaman diliminde olduğumuzu göstermekte. Bu açının olumsuz yönleri ilişkilerde soğuma ve uzaklaşma riskini ortaya çıkartmasıdır. Karşısındaki kişiye acımasızca davranma, bilerek uzaklaştırma, mesafe koyma, duygulara blok koyma, katı davranma eğilimi de yine bu açıyla bağdaştırılabilir. Önemli ilişkilere adım atma konusunda en azından bu açının kesinleşmesinden sonraya kalabiliriz ki bu da Cuma sabahı sonrasını beklemenin daha uygun olacağını göstermekte. Bu açı aynı zamanda yalnız kalma, ilişkiden uzaklaşma arzusunu da tetikleyebilir. Bir diğer yönüyle ilişkide olunan kişi hakkında endişe ya da güvensizlik ve kuşku gibi olumsuz duyguları aktif edebilir. Bu bakımdan özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri ilişkiler açısından dikkatli olmamız gerekiyor!

Gönül kırmak kolay, gönül almak zordur! 


İçinde bulunduğumuz günlerde Venüs’ün zorlu açı yaptığı Kiron’u da işin içerisine katarsak gökyüzünde bir T-kare açı kalıbı oluştuğunu fark ederiz. Bu açı da yine ilişkilerde yaralanmalara, kırgınlıklara, özgüvensizliklere, sevgi alamama ve verememe gibi duygulara sebep olabilir. Değer yargılarımızı katılaştırabilir ve kolay beğenmeme, yadsıma, eleştirme riskini arttırabilir. Bir açı kalıbı olarak Venüs-Satürn-Kiron’u ele alırsak, ilişkilerde yaralanmalara ve isteksizliklere, sevgi alma verme konusundaki sorunlara açık, reddedilme korkusunun ya da terk edilme endişesinin baskın geldiği bir haftada olduğumuzu, bunun da Çarşamba gününden itibaren belirginleşeceğini ve hafta sonuna da yansıyacağını söyleyebiliriz. Unutmayalım: gönül kırmak kolay, gönül almak zordur!

Beklenmedik fırsatlar da var!


Astrolog Celeste Tal’e göre bir tutulma Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyorsa (11 Ağustos tutulmasında olduğu gibi) yeni giriş yapan ve enerji fakat çoğunlukla farkındalıksız yakalayan bir durumu anlatır. Bir Güneş tutulması Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyorsa yeni kazanılmış bir gün ve bariyerleri hızlı bir şekilde açmaya ya da zincirleri kırmaya yönelik bir enerji getirebilir. Beklenmedik şekilde ortaya çıkan fırsatlar söz konusudur. Bu gücün suiistimalinden yani yanlış kullanımından kaçınmak gerekir. Her ne kadar tutulmanın bulunduğu Aslan burcunda Merkür Retro harekette ise de, haritamızda Aslan burcunun denk düştüğü alanda bazı şans ve fırsatlarla karşılaşabiliriz.

Altın fiyatları


Finansal astrolojide Aslan burcu yöneticisi Güneş dolayısı ile emtia olarak altın ile bağdaştırılır. Aslan burcunda güneş ve ay tutulmaları döneminde altın fiyatlarında hızlı iniş ve çıkışlar görülür. Tutulma Kuzey Ay Düğümü ile birleştiğine ve Kuzey Ay Düğümü de birleştiği gezegenin etkilerini arttırdığına göre, tutulma civarındaki günlerde altın fiyatlarında yukarı doğru bir yön kazanma görebiliriz. Bu çok genel bir yorum ve tahmin tabii. Ama bu artışın sebebi aynı zamanda uluslararası ilişkiler alanında yaşanan bazı stresler de olabilir. Önümüzdeki hafta sonuna (10 Ağustos Cuma) ve takip eden Pazartesi gününe bakacağız (13 Ağustos Pazartesi). Genellikle yeniay (güneş tutulması) ile birlikte fiyatla yükselmeye başlıyor ve dolunaya kadar devam ediyor, ama bu kez nasıl çalışacağını göreceğiz hep birlikte.

Öz’ünüze bakın!


Merkür-Güneş kavuşumunun kesinleştiği Perşembe sabahı astrolojik olarak Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Buna Cazimi deniyor. Böylesi dönemler eski astrologlar tarafından özel zamanlar olarak görülmüş. Bu zaman dilimine özüne bakmak, kendi iç dünyasında neler olup bittiğini anlamak, motivasyonlarımızı gözden geçirmek açısından değerlendirebiliriz. Merkür-Güneş kavuşumu dönemleri, özellikle de Merkür geri harekette olduğunda, beyin fırtınası yapmak açısından uygun dönemlerdir. Bu fikirleri net ve kesin bir biçimde ortaya koymak adına henüz erken olabilir, ama kendi içinde fikir alışverişleri açısından verimli bir dönemdir bu. Aklımızdaki fikir ve düşünceleri bir kağıda dökebilir, daha sonra bu bilgilerden istifade edebiliriz. İletişim kurmak ve işlere ya da projelere son halini vermek açısından tam istediğimiz noktada değiliz, zira Merkür henüz Retro, yani gerilemekte. Merkür gerilemesinde iletişimin zorlaşmasının sebebi Merkür’ün Dünya ile Güneş

Astrolog Öner Döşer 6-12 Ağustos 2018 Haftaya Bakış

Pazartesi günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor (04:31’den itibaren) Önemli görüşmeler açısından değerlendirebileceğimiz bir günde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ay-Mars altmışlığının etkili olduğu sabah saatlerinde cesaret gerektiren işlere girişebiliriz. Spor ve yürüyüş yapmak, enerji fazlamızı tüketmek açısından da uygun bir gündeyiz. Günün ikinci yarısında ikili ilişkiler açısından da verimli bir zaman diliminde olacağız. Özellikle de Ay-Güneş altmışlığının iyice etkinleştiği akşam saatleri ve sonrasındaki saatlerde olumlu ve uzlaşmacı atmosfer daha da belirginleşiyor. Öte yandan Güneş-Jüpiter karesinin müsriflik ve abartıya kaçma riski taşıyan etkileri devrede dikkat!

Salı günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Ay-Güneş altmışlığının etkili olduğu sabah saatlerinde ikili ilişkilerden yana şansımız yerinde gözüküyor. Ay-Neptün karesinin duygusal açıdan çalkantılı etkilerini yaşadığımız sabah erken saatlerde kararsızlık çekebiliriz. Sabahın ilerleyen saatlerinde etkinleşen Ay-Merkür altmışlığı önemli konuşma ve yazışmalar açısından uygun bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor, ama bu uyumlu açının kesinleştiği 10:54 sonrasına kalmasak iyi ederiz, zira bu vakitten sonra Ay boşluğa giriyor. Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte (02:37) ilişkilerde huzuru yakalamaya ve denge kazanmaya başlıyoruz. Venüs-Mars üçgen açısının kesinleştiği gece saatlerinde aşk ve ilişkilerde maksimum şans ve avantaj yakalayabiliriz, söylemesi bizden! Ani ve beklenmedik olayların genel göstergesi Uranüs akşam saatlerinde Retro harekete geçmek üzere durağanlaşıyor (19.49).

Çarşamba sabahı 07:00’de Ay Yengeç burcuna geçiyor. Sabah erken saatlerden itibaren Ay’ın Venüs-Kiron-Satürn T-karesini tetikleyecek olması, ilişkiler açısından en zorlu zaman dilimlerinden birinde olduğumuzu gösteriyor, farkında olalım! Bugün Venüs-Kiron karşıtlığı da çok etkin zira! Aşırı hassasiyet, kırılganlık, alınganlık riskleri taşıyan bugünde sözlerimize ve davranışlarımıza dikkat etmemizde fayda var! Ülke içinde birbirimizle ilişkilerimiz de buna dahil. İnsanların maksimumda duygusal tepkiler vereceği bir gündeyiz, yazdıklarımıza, konuştuklarımıza, sosyal medyada paylaştıklarımıza dikkat edelim!

Perşembe günü boyunca Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Duygusal konuların, sahiplenme duygusunun, vicdani meselelerin vurgu kazandığı bir gündeyiz. Ay’ın Jüpiter ve Neptün ile uyumlu üçgen açılarının etkili olduğu sabah saatlerinde manevi bakımdan çok güzel açılımlar yakalayabiliriz. Öten yandan, Merkür-Güneş kavuşumunun da kesinleştiği sabah saatlerinde (08:58’e kadar) astrolojik olarak Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Buna Cazimi deniyor. Böylesi dönemler eski astrologlar tarafından özel zamanlar olarak görülmüş. Bu zaman dilimine özüne bakmak, kendi iç dünyasında neler olup bittiğini anlamak, motivasyonlarımızı gözden geçirmek açısından değerlendirebiliriz. Merkür-Güneş kavuşumu dönemleri, özellikle de Merkür geri harekette olduğunda, beyin fırtınası yapmak açısından uygun dönemlerdir. Bu fikirleri net ve kesin bir biçimde ortaya koymak adına henüz erken olabilir, ama kendi içinde fikir alışverişleri açısından verimli bir dönemdir bu. Aklımızdaki fikir ve düşünceleri bir kağıda dökebilir, daha sonra bu bilgilerden istifade edebiliriz. İletişim kurmak ve işlere ya da projelere son halini vermek açısından tam istediğimiz noktada değiliz, zira Merkür henüz Retro, yani gerilemekte. Ay-Plüton karşıtlığının etkili olduğu öğle saatlerinde güç çekişmelerine ve risklere açık olacağız, dikkat! Venüs-Satürn karesinin de maksimumda etkili olduğu günün ikinci yarısında ve özellikle akşam saatlerinde sonra ilişkiler açısından riskli ve zorlu bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım!

Cuma sabah saatlerinde henüz Yengeç burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay 07:17’de Aslan burcuna geçiyor ve hemen ardından Mars ile karşıt açısı çok etkinleşiyor. Acelecilik ve agresyondan uzak durmamız gereken sabah saatlerinde şartları fazla zorlamasak iyi ederiz. Kaza ve sakarlıklara da açığız, farkında olalım! Bu açının hemen ardından Ay’ın Uranüs ile kare açısı da kesinleşiyor. Ani ve beklenmedik gelişmelere, nahoş sürprizlere ve durum değişikliklerine şahit olabiliriz. Ay-Venüs altmışlığının etkisini göstermeye başladığı öğle saatlerinden itibaren giderek rahatlamaya başlıyoruz. Akşam saatleri ilişkiler açısından keyifli gözüküyor, değerlendirebiliriz!

Cumartesi günü boyunca Ay Aslan burcunda ilerliyor. Haftanın en önemli günündeyiz! Ay’ın Merkür-Jüpiter karesini çalıştırdığı sabah saatlerinde fikirlerle dolabiliriz! Ama çok yöne de dağılabiliriz. Gerçekleştirebileceğimiz, ayağı yere basan projelere odaklanmamız isabetli olur. Merkür-Jüpiter karesinin kesinleşmesinin de etkisiyle abartılı konuşmalar, yapabileceğinin üzerinde şeylere kalkışma riski, kibirli veya buyurgan ifade ile zorlu hale gelen ilişkiler bu zaman diliminin dikkat ekici özelliklerinden. Farkında olur, kibirden uzak kalır, tevazu ve anlayışla yaklaşırsak, başkalarıyla özel veya iş ilişkilerimizi zedelemeyiz. Saat 12:57’de Ay-Güneş kavuşumu kesinleşiyor. Tutulmanın zirve noktasındayız! Tutulma hakkında bilgi için yazımın giriş bölümünü okuyabilirsiniz. Tutulma sonrasında açısı kalmayan Ay günün geri kalanında Aslan burcunda ve boşlukta (açısız) ilerliyor.

Pazar günü boyunca (sabah 06:58’den itibaren) Ay Başak burcunda hareket ediyor. Ay’ın Uranüs ve Satürn ile uyumlu üçgen açılarının etkin olduğu sabah öğle arasındaki zaman diliminde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Eskiyle yeniyi, klasik ile moderni bir araya getirebilme potansiyelimizin çok güçlü olduğu bu zaman diliminde yaratıcılığımız da ortaya çıkmaya hazır olacak! Detaylara odaklanacağımız bu güzel günde, Pazartesi gününe hazırlık yapmak üzere eksiklerimizi gözden geçirebiliriz.

Keyifli, huzurlu ve sevgi dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle!
___________________________________________

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder